Αρχική » Το Γραφείο Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης

 Το Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών  είναι το πρώτο Γραφείο που λειτούργησε σε ελληνικό ΑΕΙ και ιδρύθηκε με απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στις 27-3-1992. Κύρια αποστολή του Γραφείου είναι να βοηθήσει τους φοιτητές και αποφοίτους του ΟΠΑ στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας καθώς και να τους καθοδηγήσει στην αναζήτηση σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου. Επίσης, προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους φοιτητές και αποφοίτους με στόχο τη λήψη αποφάσεων που αφορούν το εργασιακό και εκπαιδευτικό τους μέλλον.

Σήμερα η λειτουργία του Γραφείου εντάσσεται στα πλαίσια της λειτουργίας του Έργου "Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών", που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους μέσω του Ε. Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" του ΕΣΠΑ.

Επιστημονικός Υπεύθυνος & Στελέχη Γραφείου Διασύνδεσης

  • Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου Διασύνδεσης

Ο κ. Ιωάννης Νικολάου είναι Εργασιακός / Οργανωσιακός Ψυχολόγος και Αναπληρωτής Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκπόνησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές (MSc, PhD) στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Μάντσεστερ, Μ. Βρετανία (Manchester School of Management, UMIST, 1999). Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στο τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρωπίνων Πόρων της PricewaterhouseCoopers και στην συνέχεια ως Προϊστάμενος Εκπαίδευσης στην Εγνατία Τράπεζα. Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Οργανωσιακή Ψυχολογία & Συμπεριφορά» και «Διοικώντας το Ανθρώπινο Κεφάλαιο – Ελληνικές Μελέτες Περίπτωσης», έχει δημοσιεύσεις σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, ενώ τα ερευνητικά και επαγγελματικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στο χώρο της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς / Ψυχολογίας και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και πιο συγκεκριμένα στον χώρο της προσέλκυσης, επιλογής και αξιολόγησης προσωπικού και στην εύρεση/αναζήτηση εργασάις. Διδάσκει μαθήματα Οργανωσιακής Συμπεριφοράς/Ψυχολογίας και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, για τα οποία έχει τιμηθεί με Αριστεία Διδασκαλίας, ενώ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων εκπαίδευσης στελεχών σε επιχειρήσεις. Είναι μέλος του Executive Committee του European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), συν-ιδρυτής του European Network of Selection Researchers (ENESER) και της εθελοντικής πρωτοβουλίας Job-Pairs, που στόχο έχει να φέρει κοντά αποφοίτους/ανέργους με την αγορά εργασίας, μέσω mentoring με έμπειρους επαγγελματίες, ενώ έχει επίσης διατελέσει μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής (Board of Advisors) της φοιτητικής οργάνωσης AIESEC (International Association of Students in Economics and Business).

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα | τηλ.: 210-8203121 (Γραφείο: Πτέρυγα Αντωνιάδου, 3ος όροφος)

Ε-mail: inikol@aueb.gr 

www:  http://about.me/nikolaou 

  • Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας Γραφείου Διασύνδεσης 

Ο κ. Βίκτωρ Κούκης είναι Συμβουλευτικός Ψυχολόγος και συγκεντρώνει σήμερα 10 έτη επαγγελματικής δραστηριότητας στο πεδίο της Συμβουλευτικής Καριέρας καθώς και Ψυχολογικής Συμβουλευτικής. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου,  απασχολείται τα τελευταία χρόνια στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση – ΑΕΙ και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Εκπαίδευση Ενηλίκων – Σχολεία Β’ Ευκαιρίας). Κατά την διετία 2008-2009, μετεκπαιδεύθηκε στην Γνωσιακή Συμπεριφοριστική θεραπεία  - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή -  Αιγινήτειο Νοσοκομείο. Επίσης, ασχολείται ενεργά με την σύνταξη άρθρων και την επιμέλεια υλικού πληροφόρησης και παραγωγή εκπαιδευτικών οδηγών στα πλαίσια του Γραφείου Διασύνδεσης και των Σχολείων Β’ Ευκαιρίας.  Σήμερα ως στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει αναλάβει υπό την ευθύνη του την Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Εκπαιδευτική Πληροφόρηση προς φοιτητές και αποφοίτους. Από το 2007 στελεχώνει τα Σχολεία Β’ Ευκαιρίας όπου και αναπτύσσει έντονο διδασκαλικό, εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό έργο.  Κατά το παρελθόν διετέλεσε επί δύο και πλέον χρόνια στο Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Πειραιά, με παρόμοιο φυσικό αντικείμενο. Τέλος, επικουρικά συνεργάζεται με το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑ και με κύριο αντικείμενο την οργάνωση εκδηλώσεων.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Γραφείο Διασύνδεσης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ελπίδος 13 (3ος όροφος), 10434, Αθήνα Τηλ.: +30 210 8203819

E-mail: vkoukis@aueb.gr

https://www.linkedin.com/in/viktoraskoukis

___________________________________________________________________________________

Η κα Αγγελική Θ. Παναγιωτίδου είναι Σύμβουλος Σταδιοδρομίας στο Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποφοίτησε από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΕΚΠΑ) και είναι κάτοχος των μεταπτυχιακών διπλωμάτων «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΟΠΑ) και «Κράτος & Δημόσια Πολιτική» (ΕΚΠΑ), με κατεύθυνση Διοικητικής Επιστήμης και ειδίκευση στα μοντέλα διοίκησης πανεπιστημίων. Έχει μακρόχρονη εργασιακή εμπειρία σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ από το 2011 εργάζεται και στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι υπεύθυνη για το συντονισμό, τοποθέτηση και διεκπεραίωση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών σε φορείς απασχόλησης. Από τον Φεβρουάριο του 2016 ανέλαβε και τα καθήκοντα της Συμβούλου Σταδιοδρομίας στο Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ όπου, μεταξύ άλλων, είναι υπεύθυνη για την διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων όπως οι Ημέρες Επαγγελματικού Προσανατολισμού, αλλά και για την υπηρεσία διαχείρισης αγγελιών εργασίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας του Γραφείου.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Γραφείο Διασύνδεσης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ελπίδος 13 (3ος όροφος), 10434, Αθήνα Τηλ.: +30 210 8203825

E-mail: apan@aueb.gr 

https://gr.linkedin.com/in/angeliki-panagiotidou-1624459

___________________________________________________________________________________

Η κα Μυρτώ Ραφαηλίδου είναι Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και Διδάκτορας του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το διδακτορικό της έχει τίτλο «Η Γυάλινη Οροφή στην Ελλάδα υπό το πρίσμα της Θεσμικής Θεωρίας» (ΟΠΑ, 2012) ενώ εκπόνησε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο ΜΠΣ «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» του ίδιου Πανεπιστημίου. Από το 2007 εργάζεται ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας στο Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ όπου είναι μεταξύ άλλων υπεύθυνη για την διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων όπως οι Ημέρες Επαγγελματικού Προσανατολισμού, αλλά και για την υπηρεσία διαχείρισης αγγελιών εργασίας και τα social media του Γραφείου. Επίσης, διαθέτει πλούσια εργασιακή εμπειρία ως ερευνήτρια συμμετέχοντας μεταξύ άλλων σε προγράμματα για την επαγγελματική εξέλιξη και την επιχειρηματικότητα των γυναικών στην Ελλάδα. Κατά καιρούς έχει δημοσιεύσει άρθρα και έχει κάνει εισηγήσεις σε συνέδρια με θέματα σχετικά με τα εμπόδια στην επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών στελεχών, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες αλλά και την ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής. Τέλος, επικουρικά συνεργάζεται με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑ για θέματα διοργάνωσης τελετών, παραγωγής εντύπων αλλά και προβολής του Πανεπιστημίου στο Διαδίκτυο.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Γραφείο Διασύνδεσης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα | Τηλ.: 210-8203216 

Ε-mail: mrafailidou@aueb.gr 

https://www.linkedin.com/in/myrtorafailidou