Εκπαίδευση & Έρευνα

 

Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Επάρκειας

Στόχος του προγράμματος σπουδών στις επιστήμες της αγωγής και της εκπαίδευσης του ΟικονομικούΠανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.), είναι η καλλιέργεια παιδαγωγικών και διδακτικών ικανοτήτων στους φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. Παράλληλα αναπτύσσονται ικανότητες διοίκησης αλλά και δόμησης του μαθησιακού περιβάλλοντος στις σχολικές μονάδες, ώστε να παράγεται ουσιαστική μάθηση και να επέλθει ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα.

________________________________________________________________________________________

 

Αναγνωστήριο Γραφείου Διασύνδεσης

Στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, φιλοξενείται το Αναγνωστήριο του Γραφείου Διασύνδεσης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί: