Αρχική » Υπηρεσίες για φοιτητές/αποφοίτους » Ημέρες Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ημέρες Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει όπως κάθε χρόνο και φέτος εκδήλωση με τίτλο «Ημέρες Επαγγελματικού Προσανατολισμού».

Η εκδήλωση απευθύνεται σε τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές (τριτοετείς και τεταρτοετείς), μεταπτυχιακούς φοιτητές και απόφοιτους των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου μας και δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να έχουν απευθείας συνεντεύξεις με μεγάλες εταιρείες από διάφορους κλάδους.

Προθεσμία Δηλώσεων Συμμετοχής: 30 Μαρτίου – 15 Απριλίου 

____________________________________________________________________________

Γενικές Πληροφορίες-Oδηγίες Δήλωσης Συμμετοχής

* Η εκδήλωση θα διεξαχθεί δύο συνεχόμενες ημέρες στις αρχές του Μαΐου (Tετάρτη 6 και Πέμπτη 7 Μαΐου - οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για το πρόγραμμα της εκδήλωσης με ανακοίνωση που θα δημοσιευτεί τόσο στο site του Γραφείου Διασύνδεσης όσο και σε όλα τα social media στα οποία το Γραφείο διατηρεί προφίλ). 

* Η εκδήλωση απευθύνεται αποκλειστικά σε τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές (τριτοετείς και τεταρτοετείς), μεταπτυχιακούς φοιτητές και απόφοιτους των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων σπουδών του ΟΠΑ. Η ακρίβεια των στοιχείων που θα υποβληθούν στην αίτηση συμμετοχής στην εκδήλωση μεταξύ των οποίων και η ιδιότητα των συμμετεχόντων, μπορούν να ελεγχθούν με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών.

* Κάθε μία από τις δύο ημέρες διεξαγωγής της εκδήλωσης συμμετέχουν διαφορετικές εταιρίες και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιλέξουν ποια από τις δύο ημέρες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Προσοχή: κάθε υποψήφιος θα πρέπει να δηλώσει συμμετοχή ΑΥΣΤΗΡΑ μία ημέρα, υποψήφιοι που θα διαπιστωθεί πως δήλωσαν εσκεμμένα συμμετοχή και στις δύο ημέρες θα αποκλείονται από την συμμετοχή στην εκδήλωση.

* Η δήλωση συμμετοχής στην εκδήλωση, η επιλογή ημέρας συμμετοχής καθώς και η επιλογή των εταιρειών που ο υποψήφιος επιθυμεί να έχει συνέντευξη με σειρά προτίμησης γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω link. Οι υποψήφιοι, πριν δηλώσουν συμμετοχή στην εκδήλωση, θα πρέπει να έχουν διαβάσει προσεκτικά την παρούσα ανακοίνωση καθώς και τα προφίλ των εταιρειών που θα συμμετάσχουν. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στην εκδήλωση και να επιλέξει ημέρα και εταιρείες προς συνέντευξη ΜΟΝΟ μια φορά ενώ αλλαγές εκ των υστέρων δεν μπορούν να γίνουν για λόγους διασφάλισης του αδιάβλητου της διαδικασίας.

* Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να δηλώσει συμμετοχή στην εκδήλωση θα πρέπει προηγουμένως να κατεβάσει και να συμπληρώσει ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες αυτό το πρότυπο βιογραφικό σημείωμα. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αίτησης συμμετοχής, θα πρέπει να το «ανεβάσει» ηλεκτρονικά στο τελευταίο στάδιο της αίτησης. Τα βιογραφικά όλων των συμμετεχόντων θα διανεμηθούν ηλεκτρονικά σε όλες τις συμμετέχουσες εταιρείες αλλά και σε όσες συνεργαζόμενες με το Γραφείο Διασύνδεσης εταιρείες υποβάλλουν σχετικό αίτημα για τη χορήγησή του, ασχέτως με το αν οι υποψήφιοι τις έχουν επιλέξει ή όχι για συνέντευξη. Προσοχή: δυνατότητα εξαίρεσης μεμονωμένων βιογραφικών σημειωμάτων συμμετεχόντων από συγκεκριμένες εταιρείες δεν υπάρχει. Υποβολή αίτησης συμμετοχής στην εκδήλωση συνεπάγεται αυτόματα πως ο υποψήφιος έχει διαβάσει και αποδέχεται τους παραπάνω όρους καθώς και όσους ακόμη περιγράφονται σε επόμενες παραγράφους.

* Ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εκδήλωση και για τις δύο ημέρες είναι απεριόριστος, ωστόσο τις ημέρες διεξαγωγής της εκδήλωσης θα μπορούν να προσέλθουν στον χώρο διεξαγωγής της μόνο οι 300 πρώτοι που θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής κάθε ημέρα, ώστε η εκδήλωση να κυλήσει ομαλά και οι συμμετέχοντες να εξυπηρετηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας η οποία διασφαλίζεται από την αποκλειστική ψηφιακή σφραγίδα υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης συμμετοχής που καταγράφεται αυτόματα.

* Με την ολοκλήρωση των δηλώσεων συμμετοχής και επιλογής εταιρειών, θα δημοσιευτούν λίστες προτεραιότητας ανά ημέρα ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να γνωρίζουν αν είναι μέσα στους 300 πρώτους της κάθε ημέρας και σε ποια σειρά προτεραιότητας. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ανωνυμία των συμμετεχόντων, κάθε υποψήφιος που υποβάλλει αίτηση θα λάβει επιβεβαιωτικό μήνυμα υποβολής της αίτησης στο οποίο θα αναγράφεται ο μοναδικός κωδικός συμμετοχής του. Στις λίστες προτεραιότητας ανά ημέρα που θα δημοσιευτούν στο site του Γραφείου Διασύνδεσης δεν θα αναγράφονται ονοματεπώνυμα, αλλά αυτοί οι μοναδικοί κωδικοί. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν καταγράψει τον μοναδικό αυτό κωδικό ώστε να μπορούν να ελέγξουν τις καταστάσεις. Ωστόσο, τις ημέρες διεξαγωγής της εκδήλωσης, εντός του χώρου διεξαγωγής της, οι πίνακες που θα αναρτηθούν καθώς και οι ηλεκτρονικοί πίνακες ελέγχου ροής των συνεντεύξεων θα αναγράφουν τα ονόματα των συμμετεχόντων ονομαστικά και όχι τους μοναδικούς κωδικούς συμμετοχής ώστε να διευκολύνεται η ροή της εκδήλωσης. 

* Ο μέγιστος αριθμός εταιρειών που μπορεί να επιλέξει ένας υποψήφιος είναι πέντε, ενώ η δήλωσή τους γίνεται ιεραρχικά με σειρά προτίμησης του υποψηφίου.

* Τις ημέρες πριν από την διεξαγωγή της εκδήλωσης θα δημοσιευτoύν στο site του Γραφείου γενικές οδηγίες για την ημέρα διεξαγωγής της εκδήλωσης τις οποίες θα ήταν σκόπιμο να διαβάσετε προσεκτικά ώστε να προετοιμαστείτε κατάλληλα για την εκδήλωση. Προσοχή: Αν δεν ανήκετε μέσα στους 300 πρώτους που επέλεξαν εταιρείες, παρακαλούμε θερμά μην προσέλθετε στο χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης καθώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα να δηλώσετε συμμετοχή επιτόπου. Ο περιορισμός ισχύει και για τις δύο ημέρες της εκδήλωσης.