Ψυχομετρικά τεστ

  • Ψυχομετρικά Εργαλεία του Γραφείου Διασύνδεσης

 Κανονισμός Παροχής Υπηρεσίας χρήσης σειράς Ψυχομετρικών Εργαλείων & Οδηγίες Συμπλήρωσης.

Η σειρά Ψυχομετρικών Εργαλείων του Γραφείου Διασύνδεσης η οποία κατασκευάστηκε σε συνεργασία με κορυφαία εταιρία συμβούλων,  είναι πλέον στην διάθεση των φοιτητών και αποφοίτων μας. 

Η σειρά αποτελείται από τρία (3) τεστ Ικανοτήτων (Αριθμητικού/Γλωσσικού/Διαγραμματικού Συλλογισμού) & δύο (2) Ερωτηματολόγια (Επαγγελματικής Προσωπικότητας & Αξιών).

Συμπληρώνοντας τα τεστ που ακολουθούν, τα οποία χρησιμοποιούνται συχνά στις διαδικασίες επιλογής και αξιολόγησης προσωπικού μεγάλων επιχειρήσεων, θα λάβετε μια συνολική Έκθεση Αναφοράς βασισμένη σε 12 βασικές επαγγελματικές δεξιότητες (competencies) που απαιτούνται για την επιτυχή εκτέλεση των περισσοτέρων εργασιών, που:

* Θα εντοπίσει τα δυνατά σας σημεία αλλά και τις  περιοχές προς βελτίωση

* Θα βελτιώσει την αυτογνωσία σας σε σχέση με το ατομικό  σας προφίλ επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

Αφού ολοκληρώσετε όλα τα τεστ, θα μπορέσετε να δείτε την προσωπική σας αναφορά αποτελεσμάτων. Στην συνέχεια, εφόσον το επιθυμείτε, θα μπορείτε να ζητήσετε συνάντηση ανατροφοδότησης με κάποιον σύμβουλο του Γραφείου Διασύνδεσης προκειμένου να συζητήσετε τα αποτελέσματα σας. 

H συμπλήρωση της σειράς θα επιτρέψει την αποτύπωση ενός Προφίλ Επαγγελματικών Δεξιοτήτων το οποίο μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βοήθημα για:

* επιλογή επαγγελματικής σταδιοδρομίας καθώς και στην διαχείριση καριέρας

* επιλογή μεταπτυχιακών σπουδών και εξειδίκευσης

* ενδυνάμωση των κατάλληλων σημείων στο πλαίσιο της ατομικής ανάπτυξης

* προετοιμασία και εξάσκηση για το στάδιο αξιολόγησης στην διαδικασίας επιλογής για κάποια θέση εργασίας 

Εάν ενδιαφέρεστε να συμπληρώσετε την σειρά των Ψυχομετρικών Τεστ, μπορείτε να ακολουθήσετε το παρακάτω link: goo.gl/UjAP1

Μόλις συμπληρώσετε την εισαγωγική φόρμα, θα εμφανιστούν οδηγίες για την πρόσβαση στην σειρά Ψυχομετρικών Τεστ του Γραφείου Διασύνδεσης. Σύντομα θα είναι διαθέσιμο επιπλέον υποστηρικτικό υλικό (Κανονισμός Χρήσης, Εισαγωγή στα Ψυχομετρικά Τεστ κτλ.). 

Επίσης, είναι πολύ σημαντικό πριν συμπληρώσετε τα τεστ να διαβάσετε προσεκτικά τον Κανονισμό Παροχής υπηρεσίας χρήσης σειράς ψυχομετρικών εργαλείων καθώς και τις αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους.

_________________________________________________________________________________________