Αρχική » Το Γραφείο Διασύνδεσης » Υλικό από παλαιότερες Δράσεις/Εκδηλώσεις

Υλικό από παλαιότερες Δράσεις/Εκδηλώσεις

  • Ημέρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 2014

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της «Ημέρας Επαγγελματικού Προσανατολισμού» που διοργάνωσε το Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Συγκεκριμένα, 30 μεγάλες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά αλλά και διεθνώς, έλαβαν μέρος στις συνεντεύξεις και συζήτησαν τις προοπτικές συνεργασίας με τους ενδιαφερόμενους φοιτητές και αποφοίτους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από τους 300 περίπου υποψηφίους που έλαβαν μέρος στην εκδήλωση, οι περισσότεροι ήταν πτυχιούχοι και συνέχιζαν τις σπουδές τους σε Μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Η εκδήλωση έλαβε χώρα την Τρίτη 6 Μαΐου  2014, από τις 9:00 έως τις 17:00, στο κεντρικό Αμφιθέατρο της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ). 
Την εκδήλωση επισκέφτηκαν ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος και ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με εκπροσώπους των εταιριών, που τους μετέφεραν την άποψή τους για την άψογη οργάνωση της εκδήλωσης και τους διαβεβαίωσαν για την πολύ υψηλού επιπέδου κατάρτιση των υποψηφίων. 
Για τους λόγους αυτούς, είναι κοινή προσδοκία όλων των μελών της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας αλλά και των φορέων των επιχειρήσεων, ότι ο θεσμός των Ημερών Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα πρέπει να συνεχιστεί και τα επόμενα έτη με ανάλογη επιτυχία.
 
Το Γραφείο Διασύνδεσης συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου είναι ο Καθηγητής Ιωάννης Χαλικιάς.
 
Για την επιτυχημένη διεξαγωγή της εκδήλωσης εργάστηκαν τα στελέχη όχι μόνο του Γραφείου Διασύνδεσης ΟΠΑ αλλά και στελέχη της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας, της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και του Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης καθώς και εθελοντές, ενώ η τεχνική υποστήριξη της εκδήλωσης ήταν μια ευγενική προσφορά της εταιρίας Wizz It. 
 __________________________________________________________________________
  • Ημέρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 2013

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της «Ημέρας Επαγγελματικού Προσανατολισμού» που διοργάνωσε το Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συγκεκριμένα, 29 μεγάλες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά αλλά και διεθνώς, έλαβαν μέρος στις συνεντεύξεις και συζήτησαν τις προοπτικές συνεργασίας με τους ενδιαφερόμενους φοιτητές και αποφοίτους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από τους 800 περίπου υποψηφίους που έλαβαν μέρος στην εκδήλωση, οι περισσότεροι ήταν πτυχιούχοι και συνέχιζαν τις σπουδές τους σε Μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Η εκδήλωση έλαβε χώρα την Τρίτη 28 Μαΐου  2013, από τις 9:00 έως τις 18:00, στο κεντρικό Αμφιθέατρο της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ). 
Την εκδήλωση επισκέφτηκαν ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος και ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με εκπροσώπους των εταιριών, που τους μετέφεραν την άποψή τους για την άψογη οργάνωση της εκδήλωσης και τους διαβεβαίωσαν για την πολύ υψηλού επιπέδου κατάρτιση των υποψηφίων. 
Για τους λόγους αυτούς, είναι κοινή προσδοκία όλων των μελών της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας αλλά και των φορέων των επιχειρήσεων, ότι ο θεσμός των Ημερών Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα πρέπει να συνεχιστεί και τα επόμενα έτη με ανάλογη επιτυχία. 
Το Γραφείο Διασύνδεσης συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου είναι ο Καθηγητής Ιωάννης Χαλικιάς.  
Για την επιτυχημένη διεξαγωγή της εκδήλωσης εργάστηκαν τα στελέχη όχι μόνο του Γραφείου Διασύνδεσης ΟΠΑ αλλά και στελέχη της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας, της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και του Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, ενώ η τεχνική υποστήριξη της εκδήλωσης ήταν μια ευγενική προσφορά της εταιρίας Wizz It.
Φωτογραφίες από την εκδήλωση μπορείτε να δείτε εδώ: http://www.flickr.com/photos/careerofficeaueb/sets/72157633779842577/
__________________________________________________________________________
  • Ημέρες Επαγγελματικού Προσανατολισμού 2012 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του τριημέρου των «Ημερών Επαγγελματικού Προσανατολισμού» που διοργάνωσε το Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συγκεκριμένα, 60 μεγάλες Επιχειρήσεις, Τράπεζες και Οργανισμοί, που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά αλλά και διεθνώς, έλαβαν μέρος στις συνεντεύξεις και συζήτησαν τις προοπτικές συνεργασίας με τους ενδιαφερόμενους φοιτητές και αποφοίτους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από τους 600 περίπου υποψηφίους που έλαβαν μέρος στην εκδήλωση, οι περισσότεροι ήταν πτυχιούχοι και συνέχιζαν τις σπουδές τους σε Μεταπτυχιακό επίπεδο.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα το διάστημα 29-31 Μαΐου  2012, από τις 9:00 έως τις 18:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Royal Olympic.

Την Πέμπτη 31 Μαΐου 2012, την εκδήλωση επισκέφτηκε ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος και συνομίλησε με εκπροσώπους των εταιρειών, οι οποίοι του μετέφεραν την άποψή τους για την άψογη οργάνωση της εκδήλωσης και τον διαβεβαίωσαν για την πολύ υψηλού επιπέδου κατάρτιση των υποψηφίων.

Συνοψίζοντας είναι κοινή προσδοκία όλων των μελών της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας αλλά και των φορέων των επιχειρήσεων, αυτός ο θεσμός των Ημερών Επαγγελματικού Προσανατολισμού να συνεχιστεί και τα επόμενα έτη με την ανάλογη επιτυχία.

Το Γραφείο Διασύνδεσης συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Φωτογραφίες από την εκδήλωση μπορείτε να δείτε εδώ: 

http://www.flickr.com/photos/careerofficeaueb/sets/72157629995070418/

__________________________________________________________________________

 

  • ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 

Με αξιόλογη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο κύκλος Ομαδικών Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού που συνδιοργάνωσε το Γραφείο Διασύνδεσης στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) με την υποστήριξη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 
 Ο κύκλος εργαστηρίων του εαρινού εξαμήνου 2011-2012 ολοκληρώθηκε μέσα στο δίμηνο  Μαρτίου – Μαΐου 2012 και περιελάμβανε 19 εργαστήρια με 8 θεματικές ενότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και αναζήτηση εργασίας.
 
Ο κύκλος εργαστηρίων, που απευθυνόταν σε τελειόφοιτους και αποφοίτους Προπτυχιακών & Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου, σημείωσε  αξιόλογη συμμετοχή που ανήλθε στα 235 άτομα. Σημειώνεται ότι μεταξύ των εισηγητών ήταν 4 μέλη ΔΕΠ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 4 εξωτερικοί συνεργάτες και 1 στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης.
 
Φιλοδοξία όλης της Πανεπιστημιακής κοινότητας, είναι να συνεχιστεί με την ίδια επιτυχία και απήχηση ο κύκλος Ομαδικών Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και να λειτουργήσει ως θεσμός με παρουσία και στα δυο εξάμηνα φοίτησης.
 
Το Γραφείο Διασύνδεσης συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
 
To πρόγραμμα των εργαστηρίων μπορείτε να το δείτε εδώ: http://www.career.aueb.gr/docs/seminars.pdf

 

__________________________________________________________________________

  • Εκδήλωση με θέμα "Επαγγελματική Εξέλιξη των Γυναικών στο χώρο της Οικονομίας και Διοίκησης: Εμπόδια, Ευκαιρίες, Προκλήσεις


Το Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Γυναικών Πανεπιστημιακών, διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα "Επαγγελματική Εξέλιξη των Γυναικών στο χώρο της Οικονομιίας και Διοίκησης: Εμπόδια, Ευκαιρίες, Προκλήσεις".

Η εκδήλωση διεξήχθη την Δευτέρα 21 Μαΐου 2012, στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ήταν ανοιχτή για το κοινό.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να αναδειχθεί το ερευνητικό έργο που έχει γίνει από μέλη ΔΕΠ του ΟΠΑ πάνω σε θέματα εξέλιξης στην αγορά εργασίας των γυναικών και να παρουσιαστούν περιπτώσεις από αποφοίτους του ΟΠΑ οι οποίες έχουν καταγράψει σημαντική πορεία στον επαγγελματικό χώρο της οικονομίας και διοίκησης.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης, μπορείτε να το δείτε εδώ.

Τις παρουσιάσεις της εκδήλωσης καθώς και τον εισαγωγικό χαιρετισμό της Καθηγήτριας κας Παπαλεξανδρή μπορείτε να τα δείτε εδώ.

__________________________________________________________________________

  •  Συμμετοχή στην έκθεση "Εκπαίδευση"

Το Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ συμμετείχε με επιτυχία στην έκθεση με τίτλο "Εκπαίδευση 2012" που διεξήχθη στις 2,3 και 4 Μαρτίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με στόχο την προώθηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αλλά και την ενημέρωση των επισκεπτών φοιτητών και αποφοίτων του ιδρύματος σχετικά με τις προσφερόμενες από το Γραφείο υπηρεσίες.

Η έκθεση είχε περίπου 200 εκθέτες και αρκετές εκατοντάδες επισκέπτες οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν άμεσα και αποτελεσματικά για εκπαιδευτικά προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Είναι μια έκθεση που διοργανώνεται τα τελευταία 14 χρόνια και απευθύνεται σε όσους επιδιώκουν τη μάθηση σε όποιο στάδιο τις πορείας τους κι αν βρίσκονται: μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, εργαζόμενοι και στελέχη επιχειρήσεων, ελεύθεροι επαγγελματίες, εργαζόμενοι στον εκπαιδευτικό τομέα, σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού αλλά και οικογένειες που επιζητούν να επιλέξουν την κατάλληλη σχολή ή εκπαιδευτικό ίδρυμα για τους ίδιους ή τα παιδιά τους.

Φωτογραφίες από το περίπτερο του Γραφείου Διασύνδεσης στην έκθεση μπορείτε να δείτε εδώ: http://www.flickr.com/photos/careerofficeaueb/sets/72157629152414368/