Αρχική » Αναγνωστήριο Γραφείου Διασύνδεσης

Αναγνωστήριο Γραφείου Διασύνδεσης

 Το Γραφείο Διασύνδεσης προχώρησε στην αγορά αρκετών τίτλων σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση σε ψυχομετρικά εργαλεία, την διαδικασία της συνέντευξης, κτλ. Οι τίτλοι αυτοί είναι διαθέσιμοι προς δανεισμό από την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου προς όλους τους ενδιαφερόμενους. Αναλυτική λίστα των τίτλων μπορείτε να δείτε εδώ. Επίσης, στο τμήμα βιβλίων της Βιβλιοθήκης φιλοξενείται το Αναγνωστήριο του Γραφείου Διασύνδεσης με δύο πλήρως εξοπλισμένους σταθμούς εργασίας, τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλοι οι φοιτητές και απόφοιτοι του Πανεπιστημίου μας.